Geodezja

Geodezja to dziedzina, w której wykonuje się zróżnicowane pomiary, a następnie w wyniku ich przekształcania poprzez prace kameralne, tworzy się różnego rodzaju opracowania graficzne np. mapy, dokumenty o charakterze prawnym, itp. Działając na rynku lokalnym (gmina Pobiedziska, w miarę potrzeb również pozostałe gminy powiatu poznańskiego), bierzemy udział głównie w procesach projektowych i budowlanych, a także planistycznych – dlatego łączymy te kierunki.

Wykonana przez nas np. mapa zasadnicza, posłuży architektowi do tworzenia na niej projektu. Następnie geodeta wyznacza taki projekt w terenie. Realizacja projektu może być także na życzenie Inwestora odpowiednio nadzorowana. Finalnie po zakończeniu budowy, wykonywana jest inwentaryzacja powykonawcza obiektu. To tylko kilka z wielu czynności geodezyjnych z jakimi można spotkać się na co dzień.

W zakresie naszych usług znajdziecie:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy do celów prawnych
 • geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych (inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja urządzeń, inwentaryzacja przyłączy, sieci)
 • obsługa inwestycji
 • wytyczenia obiektów budowlanych (wytyczenia budynków, wytyczenia dróg, wytyczenia urządzeń)
 • pomiary kontrolne
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • połączenia działek ewidencyjnych
 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • zakładanie kartoteki budynków i lokali
 • realizacja innych prac, którym będziemy wstanie sprostać

Potrzebujesz usług geodety?
Skontaktuj się z nami

Marcin Chlebowski

Inżynier geodeta

Zobacz pozostałe usługi

Wróć